Kontakt

Shito-ryu Shukokai Zveza Slovenija

Yamada-ha Shito-ryu Shukokai Karatedo

Migojnice 81/E, 3302 Griže, Slovenija, d.vombek@shukokai-world.net